Program
W ramach kongresu odbędzie się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu dr Mikołaja Zgółki.
I PANEL
Zajęcia muzyczno-ruchowe a rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka
  • Improwizacja a twórcza aktywność dzieci. Zajęcia umuzykalniające sposobem na wspieranie rozwoju dziecka.
  • Zajęcia muzyczne i ruchowe - sposoby na stymulowanie rozwoju mowy oraz ich zastosowanie w terapii wad wymowy.
  • Zabawy muzyczne a rozwój społeczny dziecka - jak wykorzystać wpływ muzyki na poprawę procesów komunikacyjnych i integracyjnych dziecka.
II PANEL
Metody aktywnego słuchania muzyki klasycznej i jej rola w kształceniu przedmiotowym
  • Aktywne słuchanie muzyki wg metody Batii Strauss. Sposoby na kształtowanie wyobraźni dźwiękowej uczniów i ćwiczenia muzyczne, które wpływają na budowanie swobodnej wypowiedzi.
  • Współczesne instrumentarium Carla Orffa, czyli dziecięca orkiestra perkusyjna. Praktyczne wskazówki na kształtowanie u dzieci poczucia rytmu i melodyzacji z wykorzystaniem: Makey Makey, Soundplant i Magicznego Dywanu.
  • Korespondencja sztuk, czyli lekcje muzyki na przykładzie dzieł nie tylko muzycznych, ale również literackich, teatralnych i operowych.
III PANEL
Konkretne zastosowanie muzyki w edukacji ucznia
  • Efekt Mozarta, czyli wpływ muzyki klasycznej na uczenie się. Korelacja między muzyką a innymi dziedzinami takimi jak: matematyka, edukacja literacka i językowa.
  • Muzyka filmowa - połączenie edukacji muzycznej i wizualnej. Przykłady filmowych inspiracji do wykorzystania na lekcjach.
  • Trening autogenny J. H. Schultza i relaksacja E. Jacobsena oraz ćwiczenia wizualizacyjne, czyli techniki relaksacyjne. Muzykoterapia jako metoda wspierająca zdolności koncentracji i zapamiętywania.