Prelegenci.
Dr Mikołaj Zgółka

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w klasie prof. Wojciecha Malińskiego.
Studiował w Hochschule fuer Musik und Theater w Bern/Biel (Szwajcaria) u prof. Christine Ragaz oraz prywatnie skrzypce barokowe u Ulrike Fromm-Pfeiffer w Stuttgarcie.
W roku 2006 z wyróżnieniem ukończył dwuletnie podyplomowe mistrzowskie studia w klasie skrzypiec barokowych Zbigniewa Pilcha, na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. u Krzysztofa Węgrzyna, Wandy Wiłkomirskiej, Jadwigi Kaliszewskiej, Igora Ozima, Ute-Uwe Klein`a, Ivana Strauss'a oraz Rachel Podger, Johna Holloway`a i Stanley`a Ritchie`ego (skrzypce barokowe).
Uczestniczył w wielu konkursach skrzypcowych i kameralnych zdobywając rozliczne nagrody i wyróżnienia. Jest prymariuszem kwartetu smyczkowego Musicarius. Koncertuje w kraju i zagranicą jako solista i kameralista. Współpracował jako koncertmistrz lub kameralista z zespołami takimi jak Accademia dell` Arcadia, Collegium Musicum Stuttgart, L`Estro Armonici di Bienne, Musica Florea, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Collegium Marianum, Harmonologia. Wykłada na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Dr Katarzyna Forecka-Waśko
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (Wydział Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, specjalność: rytmika), ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wczesnoszkolnej metodyki wychowania muzycznego, muzykoterapii oraz terapii tańcem. Jest adiunktem w Zakładzie Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obszaru metodyki nauczania rytmiki oraz muzyki. Szczególnie interesuje się rolą radia w edukacji muzycznej a także nowatorskimi formami wykorzystania ruchu w edukacji i interpretacji dzieł muzycznych. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów w tym Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie w Instytucie Jaques-Dalcroze’a, prelegent na Międzynarodowej Konferencji Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Kanadzie. W roku 2015 realizowała grant Instytutu Muzyki i Tańca „Myśl w ruchu”. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także zajęcia rytmikoterapii dla seniorów. Autorka piosenek i książek związanych z edukacją muzyczną dzieci. Jej aktywność artystyczna związana jest z choreografią muzyki, ruchem i tańcem. Jest zaangażowanym członkiem Zespołu Plastyki Ruchu działającym przy Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Założycielka i wieloletni wiceprezes poznańskiego oddziału stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” zajmującego się niesieniem pomocy osobom starszym oraz ich społeczną aktywizacją.
Piotr Kaja

Nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener prowadzący od 1993 roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu. Uczestnik i lektor „AMIS Music Educators’ Conference 2016” organizowanej przez The Association for Music in International Schools (Wielka Brytania).

Autor i współautor ponad stu publikacji książkowych, m.in. podręczników szkolnych, śpiewników, przewodników metodycznych, opracowań metodycznych w formie książek i ćwiczeń oraz opracowań muzycznych wydanych m.in. na kasetach magnetofonowych, płytach kompaktowych i multimedialnych CDROM-ach. Ponadto autor licznych artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych, programów nauczania muzyki oraz programów wychowania przedszkolnego.

Prace autora wydawane były m.in. przez takie wydawnictwa jak: Wydawnictwo ALEX, Prószyński i S-ka, Wychowanie Muzyczne w Szkole, Rożak, MAC, JUKA, Eduskrypt.pl, P21, Nowa Era, Froebel.pl, Librus, Bliżej Przedszkola, PWN Wydawnictwo Szkolne.

Członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce. Współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel –Twórcza Edukacja” oraz projektu edukacyjnego P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku. Współautor Podstawy programowej w zakresie edukacji muzycznej (2008 r.). Członek Zespołu Autorskiego Pakietów Edukacyjnych FUNKODOWANIE i EduPrzedszkole, ekspert PWN (od 2018 r.).

Andrzej Peć
Pedagog,  nauczyciel, wykładowca akademicki, trener/edukator; autor i współautor wielu publikacji metodyczno-dydaktycznych, m.in. z zakresu edukacji małego dziecka, edukacji regionalnej i społecznej, myślenia komputacyjnego  i TIK; członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce; współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” oraz Letnich Szkół dla Nauczycieli,członek i koordynator Zespołu Autorskiego Pakietów Edukacyjnych FUNKODOWANIE oraz EduPrzedszkole.